โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

 
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express
  โปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้ว Express Account Software จาก
เวอร์ชั่น DOS พัฒนาสู่ Windows ด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลได้แม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ที่เริ่มต้น ใช้งานโปรแกรม ซึ่งทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย
คำค้น: โปรแกรมบัญชี Express l ซื้อโปรแกรมบัญชี Express l ดูแลรับวางระบบบัญชี
เอ็กซ์เพรส Express   เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว

โปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถใช้ได้ไม่จำกัดตัวลูก รองรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคีย์ได้ไม่จำกัด ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ซื้อมา-ขายไป, บริการ, รับเหมา-ก่อสร้าง, นำเข้า, การผลิต และอื่นๆ ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยู่กว่า 60,000 ราย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา Express มีจุดเด่นทางด้าน การให้บริการ เพราะเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาโทรมาสอบถาม สามารถทำงานต่อได้ทันที

โปรแกรมมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย และเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ชั่นภาษาไทยจอภาพจะแสดงเป็นภาษาไทย และข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ส่วนเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ จอภาพและหัวรายงานสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกำหนดไว้ที่รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีชาวต่างประเทศเป็นผู้บริหารและต้องการเข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง

 
โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบย่อย 12 ระบบคือ
1 ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
2 ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3 ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
4 ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
5 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
6 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
7 ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
8 ระบบบัญชีแยกประเภท
9 ระบบสินทรัพย์ถาวร
10 ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
11 ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
12 ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 
ข้อแตกต่างของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ระหว่างเวอร์ชั่น 1.0 และ 1.5 (ราคาเท่ากัน)
 
                  ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เวอร์ชั่น 1.0 และเวอร์ชั่น 1.5 มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ คือ เมื่อบันทึกรายการรายวันในหน้าจอ เมนูซื้อ, ขาย, การเงิน ฯลฯ โปรแกรมจะนำข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้อง ให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกระบบได้ทันที ยกเว้นระบบบัญชีระบบเดียวที่มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวอร์ชั่น 1.0 ( ชุดบริหารภายใน )

เวอร์ชั่น 1.5 ( ชุดรองรับประกาศกรมสรรพากรตาม ม.63)

เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ
ผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทและงบการเงินทันที แอบบอัตโนมัติ ต้องเข้าไปผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทด้วยตัวเอง (โปรแกรมไม่ผ่านให้แบบอัตโนมัติ)
สามารถพิมพ์แยกประเภทและงบการเงินทุกงบได้ตลอดเวลา ต้องทำการผ่านบัญชีก่อน จึงจะเรียกดูงบการเงินได้ ( ซึ่งท่านจะผ่านทุกวัน, ทุกอาทิตย์, ทุกเดือน หรือปีหนึ่งค่อยทำการผ่านบัญชีหนหนึ่งก็ได้ )
แก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายการของเดือนไหนก็ตาม ท่านสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ตลอดเวลา แก้ไขได้แต่มีร่องรอย โดยต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเท่านั้น เช่น ทำใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้
โปรแกรมจะกระทบยอดจนถึงเดือนปัจจุบันให้ทันที กระทบยอดเฉพาะรายการที่ POST แล้วเท่านั้น
   
 
แล้วจะเลือกซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นไหนดี           เกณฑ์การพิจารณาในการเลือกโปรแกรม มีดังต่อไปนี้
รายละเอียด Version 1.0 Version 1.5
  1. จัดทำบัญชีส่งสรรพากร   –  จ้างสำนักงานบัญชี   –  ทำส่งเอง
  2. รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, สต๊อคการ์ด   –  โอนเข้า EXCEL ตกแต่งและพิมพ์   –  พิมพ์จากโปรแกรมบัญชี
  3. การแก้ไขข้อมูลและการกระทบยอด   –  แก้ไขได้ตลอดเวลา   –  POST แล้วแก้ไขไม่ได้
  4. ต้องการดูบัญชีแยกประเภท   –  ดูได้ทันที   –  ดู ร/ง เรียงตามเลขที่บัญชีแทน
  5. ต้องการดูงบการเงิน   –  ดูได้ทันที   –  ต้อง POSTING ก่อน
 
ระบบเมนูและภาษา Thai และ T/E (Thai/English)
                  โดยปกติ Express Thai จะแสดงเมนูรายการทั้งหมดเป็น ภาษาไทย แต่สำหรับ T/E (Thai/English) สามารถแสดงเมนูภาษาอังกฤษได้ ซึงถูกกำหนดโดย user แต่ละคน ว่า user ใดจะใช้เมนูภาษาอะไร ซึ่งนอกจากเมนูแล้ว ระบบผังบัญชี รายงาน และการแสดงรายละเอียด จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ (โดยระบบจะมีช่องให้กรอก ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สำหรับรายการหากเรากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแสดงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว
 
 
  ราคาสำหรับชุดปกติ      
1 Express Windows Single* For Thai V.1.x 19,000.00 20,330.00 19,760.00   
2 Express Windows LAN* For Thai V.1.x 31,000.00 33,170.00 32,240.00   
3 Express Windows Single* For Thai-English V.1.x 27,000.00 28,890.00 28,080.00   
4 Express Windows LAN* For Thai-English V.1.x 39,000.00 41,730.00 40,560.00   
         
  ราคาสำหรับชุด Upgrade Program      
5 Express Windows for Thai จาก Single เป็น LAN 16,000.00 17,120.00 16,640.00   
6 Express Windows for Thai-English จาก Single เป็น LAN 16,000.00 17,120.00 16,640.00   
7 Express Windows for Thai Single เป็น Thai-English Single 8,000.00 8,560.00 8,320.00   
8 Express Windows for Thai LAN เป็น Thai-English LAN 8,000.00 8,560.00 8,320.00   
         
     
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.