ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส โปรแกรม ERP และ CRM 1

อฟแวร์บริการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planing : ERP) และลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มซอฟต์แวร์ สำหรับองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการระบบบริหารงานประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาใช้งาน โดยไม่มีค่าไลเซนส์ซอฟต์แวร์

          ๏ โปรแกรม CRM

SugarCRM
http://www.sugarcrm.com 

          SugarCRM คือ โปรแกรม CRM แบบโอเพ่นซอร์ส สำหรับใช้ในงานของการจัดการบริหารจัดการระบบลูกค้า (CRM) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน สามารถบันทึกการทำรายการต่างๆ ของลูกค้าได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทในการวิเคราะห์สรุปผลต่างๆ ทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ จากการประมวลผลของข้อมูลให้ผู้บริหารนำไปประกอบการธุรกิจ มีผลกำไรขึ้น ด้วยความที่เป็นเว็บแอพพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน SugarCRM ได้จากทุกหนทุกแห่งผ่านเว็บบราวเซอร์

vTiger
http://www.vtiger.com 

          ซอฟต์แวร์ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และวินโดวส์ โดยฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ vTiger ประกอบด้วย sales force automation, customer support & service, marketing automation, inventory management, ระบบอีเมล์ การรักษาความปลอดภัย และความสามารถใรการปรับแต่งการทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของแต่ละองค์กร มีใช้เลือกทั้วเวอร์ชันสำหรับวินโดวส์และลีนุกซ์

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1236&pageid=15&read=true&count=true


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.